Nhà TC,5*26,thực 30m,nở hậu,đg Trần Quý Cáp,gần Nguyễn Văn Cừ,nhiều lô xung quanh