1,100,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 10*22,hẻm ywang sau chợ eakao,có đất sào gần ủy ban

1,060,000,000 
690,000,000 
1,750,000,000 
2,380,000,000