2,090,000,000 
1,450,000,000 
18,500,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Lô TC 5*40m,6*40m,15m,Phạm Ngũ Lão,thôn 4,nhiều lô khác

10,500,000,000 
1,250,000,000 
900,000,000 
1,550,000,000 

Bán nhà Buôn Ma Thuột 800 Triệu - 3 Tỷ

Nhà 1 Mê,5*27m,Phạm Ngũ Lão thôn 3,giá tốt

2,780,000,000 
2,900,000,000 
3,000,000,000 
1,950,000,000 
1,850,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

💥Lô TC 5*20m,thực 21m,hẻm Y moan,nhiều lô giá rẻ khác

1,185,000,000 
2,500,000,000 
1,290,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

💥Đất TC 7*20m,hẻm 394 Y Moan,hẻm thông,nhiều lô khác

1,850,000,000 
2,900,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 5*22m,6*22m,hẻm 394 Y Moan,nhiều lô khác

1,250,000,000