Bán nhà Buôn Ma Thuột 800 Triệu - 3 Tỷ

Nhà TC 5*20m,hẻm Ymoan,cách đg chính tầm 200m

1,350,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 5*23m,hẻm 394 Ymoan,lô đẹp,nhiều lô khác

1,195,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 100 - 500 Triệu

Lô TC 6*35m,1,Đg A2,Phạm Ngũ Lão,thôn 4,gần Vành Đai,

800,000,000 
1,200,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 5*30m,Đường A4,gần Phạm Ngũ Lão

2,500,000,000 
1,780,000,000 
800,000,000 
860,000,000 
1,989,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Nhà Trọ TC 10*30m,hẻm Đg A7,nhiều lô khác,Gần Phạm Ngũ Lão

2,450,000,000 
980,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 100%,5*16m,Đg A2,gần Phạm Ngũ lão,nhiều lô bên trong

1,650,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC,5*23m,Đường A13,gần Phạm Ngũ Lão,nhiều lô xung quanh

1,550,000,000