12,500,000,000 
5,000,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 5*22m,hẻm 92 Nguyễn Xuân Nguyên.nhiều lô xung quanh

1,350,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 4,9*21m,hẻm 92 Nguyễn Xuân Nguyên.nhiều lô xung quanh

1,700,000,000 
1,950,000,000 
3,550,000,000 
1,370,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

Lô TC100%,6*20m,Đg Nguyễn Thượng Hiền ,khu Metro,nhiều lô khác

4,300,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

?Lô TC100%,12*20m,Đg Lý Chính Thắng,khu Metro,nhiều lô khác

10,000,000,000 
12,500,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

Đất TC 100%,5*24m,Đg Trần Đại Nghĩa,khu Metro,nhiều lô khác

3,650,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

Đất TC 100%,6*17,9m,Đg phan Đăng Lưu,khu Metro,nhiều lô khác

3,900,000,000 
2,100,000,000