Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

Lô TC 100%, 5,3*25m,hẻm Nguyễn Khuyến,nhiều lô xung quanh

3,390,000,000 
6,800,000,000 
3,200,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

💥Lô TC 100%,5*17,5m,Đg Cao Bá Quát,nhiều lô xung quanh

3,200,000,000 
2,180,000,000 
1,900,000,000 
1,750,000,000 
3,150,000,000 

Bán nhà Buôn Ma Thuột 800 Triệu - 3 Tỷ

Nhà 1 mê TC 5*20m,hẻm Đỗ Xuân Hợp,gần ymoan.

3,100,000,000 

Bán Nhà Buôn Ma Thuột giá 3 Tỷ - 50 Tỷ

Nhà TC 5,1*52m,Đg Giải Phóng gần Ymoan,nhiều lô xung quanh

4,650,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

2 Lô TC 100%,5*16,5m,Khu Đấu Giá Hà Huy Tâp,nhiều hướng

3,390,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột Dưới 2 Tỷ - 50 Tỷ

Đất TC 10,6*28m,hẻm 184 Giải Phóng,nhiều lô khác

3,600,000,000 
2,950,000,000 
4,200,000,000 
2,720,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Lô TC 100%, 5,3*25m,hẻm Nguyễn Khuyến,nhiều lô xung quanh

3,390,000,000 
5,700,000,000 
1,890,000,000