Nhà TC 100%,5,7*21m.Nở hậu 5,8m,Đg Trần Phú,Kinh Doanh tốt,nhiều lô khác