Đất TC 6*25,7m,hẻm 194 Nguyễn Lương Bằng,gần Đại Lộ Đông Tây,nhiều lô khác

1,600,000,000