Đất TC 100%,5*22,8m,Khu Đấu Giá Chợ Đầu Mối Tân Hòa,nhiều lô khác giá rẻ xung quanh

1,400,000,000