Đất TC 12*30m,Km 12,hẻm Ql 26,gần Đg Chính Ql,có lô 200tr ở km12,nhiều lô gần chợ Đầu Mối