2 Lô TC 5*17m,có lô GÓc hẻm Lương Thế Vinh,gần Hoàng Hoa Thám,nhiều lô khác

1,700,000,000