lô TC 10*60m,có 15m,hẻm cấp 1 đg ywang,gần đg Tránh Đông,gần hồ Eakao