Nhà Mê,Mới 100%,”Đà BÁN” hẻm Điếu Văn Cải,gần Lê Duẩn,gần Trường ĐH Tây Nguyên

1,950,000,000