Nhà 1 mê,5*19m,,hẻm Đào Duy Anh,03 Võ Văn Kiêt,gần Đại Học Tây Nguyên

1,949,000,000