Nhà 1 mê lửng,4,7*20m,Đường A13,nhiều lô khác xung quanh

2,080,000,000