Lô Vip TC 16,3*34m,Tổng 533m2,,hẻm Giải Phóng Tân Lợi,nhiều lô khác xung quanh