Lô TC 5x28m hẻm Đam San gần Chợ Hoà Thắng

1,700,000,000