Lô TC 5x20m hẻm 171 Nguyễn Thái Bình, 830 triệu

830,000,000