Lô TC 5*20m,hẻm 451 Ymoan,hẻm thông,gần đg chính ymoan,nhiều lô khác