1,730,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

💥Tổng Hợp Nhà và Đất Xã Hòa Thắng

6,789 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

💥Đất TC 6*17m,hẻm cấp 1 Nguyễn Lương Bằng,nhiều lô khác

1,730,000,000 
2,900,000,000 
2,800,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

💥Đất TC 8*55m,hẻm 316 Nguyễn Thái Bình,nhiều lô xung quanh

2,450,000,000 

Bán nhà Buôn Ma Thuột 800 Triệu - 3 Tỷ

💥Nhà Mới,TC 4,8*33m,hẻm cấp 1 ywang,gần chợ

1,990,000,000 
2,500,000,000 
3,080,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 180m2,10*46,hẻm 75 Nguyễn Lương Bằng,nhiều lô khác

2,950,000,000 

Bán Đất Buôn Ma Thuột 500 Triệu - 2 Tỷ

Đất TC 7*21m,hẻm 75 Nguyễn Lương Bằng,nhiều lô khác

1,190,000,000