Đất TC Full 4,85*17,3m,thực 20m,Đường Tống Duy Tân,Khu Trung Cao,nhiều lô xung quanh