Đất TC 5*35m,Đg Dã Tượng,gần Khu Đô Thị Ecocity,nhiều lô khác.khu đang phát triển của Thành Phố.

1,700,000,000