Đất TC 5*34m,405tr,Đg số 3,gần Đg 1A,đối diện chợ Đạt Lí,nhiều lô đầu tư khác