Đất TC 10*50m,hẻm 171 Nguyễn Thái Bình,gần Hồ Ea Cuôr Kăp,nhiều lô xung quanh