Đất TC 100%,6*25m5*36m,khu Đấu Giá eapok,có mặt tiền Tỉnh Lộ 8,nhiều lô Cư Sue,nhiều sào xung quanh