Đất TC 100%,6*20,6m,Khu Tái Đinh Cư Amajhao,Gần Siêu Thị Coopmart,gần Hùng Vương

3,650,000,000