Đất TC 100%,5*30m,khu Đấu Giá eapok,mặt tiền Tỉnh Lộ 8,Kinh Doanh tốt,nhiều lô Cư Sue