Đất TC 100% 5*23,6m,đường Kim Đồng,khu metro,gần Làng Cafe Trung Nguyên,Nhiều lô khác

3,250,000,000