💥Đất TC 100%,5*24m,có Lô mặt Tiền,Đường Thủ Khoa Huân,gần BigC,gần Mai Xuân Thưởng,nhiều lô khác