Nhà+Kho,TC 10*21m,mặt tiền A6,nhiều nhà và đất xung quanh