Nhà TC 5*15m,hẻm Nguyễn Tri Phương,gần Trương Công Định,gần Trung Tâm Thành Phố

1,350,000,000