Nhà Đẹp,7*20m,thực 25m,mặt tiền Nguyễn Trường Tộ,gần ywang,sau trường Phan Đăng Lưu.nhiều lô khác

1,800,000,000