Nhà 1 mê lửng,TC 4,9*18m hẻm Mai Thị Lựu,gần chợ ynue,nhiều lô khu Eatam

1,580,000,000