Nhà 1 mê 3,7*17,5m hẻm Trương Công Định,gần Trung Tâm Thành Phố

1,550,000,000