Lô TC 100%,Tông 275m2,hẻm 185 Đinh Tiên Hoàng,ngay Trung Tâm Phố,nhiều lô xung quanh