Đất TC,5*23m,hẻm 265 Nguyễn Trường Tộ,thông ywang,sau trường Phan Đăng Lưu,nhiều lô khác