Đất TC,4,1*15,6m,thực 19,6m,Trương Công Định,ngay Trần Phú,ngay Trung Tâm Thành Phố