Đất 6*25m,5*36m,giá từ 540tr,khu Đấu Giá eapok,có lô góc,lô mặt tiền Tỉnh Lộ 8,nhiều lô Cư Sue,nhiều sào xung quanh