Đất TC, 6*43m,hẻm 22 Nguyễn An Ninh,gần Đại Học Tây Nguyên,

1,350,000,000