Đất TC 5*30m,có 10*41m cạnh,hẻm 28 Mai Thị Lựu,thông 118 Ynue,nhiều lô mặt tiền khác

1,050,000,000