Đất TC 5*25m,mặt tiền Nguyễn Trường Tộ,gần ywang,nhiều lô khác

1,490,000,000