Đất TC 5*22m,hẻm Ymoan,cách đg chính tầm 150m,nhiều lô giá rẻ khác