Đất TC 10*27m hẻm 26 Giải Phóng,gần Hoàng Việt,gần Hà Huy Tập,nhiều lô khác

3,600,000,000