Đất TC 100%,7*28m,liền kề 13,2m,Đầu Đg A1,Phạm Ngũ Lão,thôn 4